AFSLUTTET: Monitorering af mindre husdyr under anæstesi | www.kruuse.com

Find produkt

AFSLUTTET: Monitorering af mindre husdyr under anæstesi

Formålet med kurset er at styrke deltagernes viden indenfor monitorering af den bedøvede patient. Kurset tager udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af stoffet og endelig omsættes teorien til praksis, hvor der også bliver mulighed for at arbejde aktivt med monitorering. Vi arbeder i hold à fire omkring én gris, hvilket giver mulighed for at afprøve anæstesidybder og følge overvågningen samtidig. Til slut afprøver vi genoplivningsmetoder.


Monitorering af mindre husdyr under anæstesi
- Få en update på anvendelse af monitorering under anæstesi gennem såvel teori
som praktiske øvelser
Følgende emner vil berøres
• Hvilke parametre kan monitoreres?
• Hvilke parametre er de væsentligste?
• Hvordan måles de enkelte parametre?
• Eventuelle fejlkilder og hvordan kan de korrigeres?
• Hvordan afhjælpes kritiske ændringer i patientens status?

Program
Kl. 08:30-09:00 Kaffe og morgenmad - velkomst
Kl. 09:00-09:45 1. lektion
Kl. 09:45-10:30 2. lektion
Kl. 10:30-10:50 Kaffepause
Kl. 10:50-11:35 3. lektion
Kl. 11:00-11:45 Kort pause
Kl. 11:45-12:30 Monitoreringsudstyr – hvilke muligheder
Kl. 12:30-13:30 Frokost
Kl. 13:30-16:00 Praktiske øvelser på bedøvede grise
Kl. 16:00-16:30 O psamling og afslutning

Tid og sted
Kurset er et 1-dagskursus og afholdes:
Lørdag den 24. september 2011
Odense Dyrehospital, Rugårdsvej 105, 5000 Odense C

Info
Kurset foregår på dansk og henvender sig primært til klinikkens anæstesiteam, (dyrlæger og veterinærsygeplejersker), der ønsker at opdatere deres viden inden for monitorering af patienter under anæstesi.
 
Deltagerantal er maks. 16 personer af hensyn til de mere praktiske dele af kurset og kurset oprettes kun ved min. 12 deltagere.

Carsten Grøndahl
Carsten Grøndahl er kendt af langt de fleste danske dyrlæger som en meget kompetent og inspirerende underviser. Carstens viden om anæstesi og smertemodulering er ganske imponerende, og alligevel formår Carsten at gøre undervisningen særdeles praktisk relevant, så man altid føler, at man har noget, man kan tage med hjem og anvende i klinikken.

1986 Kandidat
1986-88 Ansat i privat praksis
(Snertinge-Dyrlægerne og derefter Nykøbing Falsters dyrehospital)
1988-92 PhD studie på Klinisk Institut Kirurgi KVL
1993 PhD kandidat i anæstesi med bifag i patofysiologi og farmakologi
1993-96 Adjunkt og derefter lektor på Klinisk Institut
Kirurgi KVL
1996-99 Deltidsansættelse i Zoo og på Klinisk Institut KVL
2000- Fuldtidsansat i Zoo København og timelærer på Klinisk Institut KVL

Tilmelding
For tilmelding til kurset kontakt marketingkoordinator,
Lise Ubbesen, på tlf. + 45 72 14 15 25
eller e-mail lise.ubbesen@kruuse.com