Introduktion til anvendelse af terapilaser i daglig praksis | www.kruuse.com

Find produkt

Laser

Introduktion til anvendelse af terapilaser i daglig praksis

KRUUSE har hermed fornøjelsen at invitere til ”fyraftensmøde” med temaet ”Introduktion til anvendelse af terapilaser i daglig praksis”.
 
Indhold:
Anvendelsen af terapilasere i veterinær praksis har gennemgået en voldsom stigning gennem de sidste 5 år. Dette skyldes ikke mindst FDA godkendelsen af de langt kraftigere klasse IV lasere i slutningen af 2003. Hermed åbnedes muligheden for at producere terapeutiske lasere, der kan opnå ikke bare langt bedre vævspenetration, men også kan tilbyde behandlingen på langt kortere tid end tidligere.

Anvendelse af laserinduceret fotobiomodulation blev pludselig langt mere anvendelig i praksis.
Siden da er interessen for denne terapiform vokset voldsomt, både veterinært og humant, og samtidig tilføjes stadig nye områder til den i forvejen lange liste af applikationer, hvor laserterapi kan anvendes.

Grib chancen for at høre lidt nærmere om laserterapi, der var et af de absolut mest eksponerede emner på såvel NAV C som WVC i foråret.Program:
18.00 – 19.00: Ankomst og let forplejning i form af sandwich og vand
19.00 – 21.30: Foredrag Dr. John Godbold
 
Tid og sted:
Den 19. september 2012 fra kl. 18.00 til 21.30
JØRGEN KRUUSE A/S, Havretoften 4, 5550 Langeskov
 
Info:
Foredraget henvender sig til dyrlæger og veterinærsygeplejersker fra såvel smådyrs- som hestepraksis, der ønsker at vide lidt mere om mulighederne for anvendelse af laserterapi i praksis.
 
Kurset er gratis, men tilmelding er bindende. Ved manglende fremmøde uden forudgående framelding vil du blive faktureret DKK 500,-.
Maks. antal deltagere er 30 personer.

laser

Foredragsholder:
Dr. John C. Godbold, Jr.
Dr. Godbold bestod med udmærkelse sin eksamen fra Auburn University School of Veterinary Medicine i 1978. I 1980 etablerede han Stonehaven Park
Veterinary Hospital i Jackson, Tennessee, hvor han kører sin smådyrspraksis på fuld tid.
Siden 1999 har Dr. Godbold haft en speciel interesse for kirurgiske lasere og brugen af andre laserbaserede behandlingsmetoder i smådyrsverdenen.
Han har erhvervet sig en omfattende viden om og har udviklet nye såvel kirurgiske som terapeutiske laserbehandlingsteknikker.
Med baggrund i dette assisterer han producenter af laserudstyr med at udvikle nye lasere og laserbaseret teknologi.
I 2002 udgav Dr. Godbold det internationalt anerkendte “Atlas of CO2 Laser Surgery Procedures”, som sidenhen er genudgivet årligt i opdateret version.
I 2009 udgav Dr. Godbold ”Atlas of Class IV Laser Therapy – Small Animal”, der ligeledes genudgives i opdateret version årligt.
 
Som anerkendt og særdeles efterspurgt foredragsholder inden for laserområdet har Dr. Godbold stået i spidsen for over 275 laser workshops, wet-labs og videreuddannelsesforløb overalt i Nordamerika og Europa.

Deadline for tilmelding er den 13. september 2012.

Tilmelding:

*
*
*
*
*
Jeg ønsker at tilmelde mig nyhedsbrev med nye kurser, produkter og gode tilbud:

*

Uddannelse

Caller