Monitorering af mindre husdyr under anæstesi | www.kruuse.com

Find produkt

Monitorering af mindre husdyr under anæstesi

• Hvilke parametre kan monitoreres?
• Hvilke parametre er de væsentligste?
• Hvordan måles de enkelte parametre?
• Eventuelle fejlkilder og hvordan kan de korrigeres?
• Hvordan afhjælpes kritiske ændringer i patientens status?

Formål:
Formålet med kurset er at styrke deltagernes viden indenfor monitorering af den bedøvede patient. Kurset tager udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af stoffet og endelig omsættes teorien til praksis, hvor der også bliver mulighed for at arbejde aktivt med monitorering. Vi arbejder i hold à fire omkring én gris, hvilket giver mulighed for at afprøve anæstesidybder og følge overvågningen samtidig. Til slut afprøver vi genoplivningsmetoder.Program:
Kl. 08:30-09:00 Velkomst med kaffe og rundstykke
Kl. 09:00-09:45 1. lektion
Kl. 09:45-10:30 2. lektion
Kl. 10:30-10:50 Kaffepause
Kl. 10:50-11:35 3. lektion
Kl. 11:35-11:45 Kort pause
Kl. 11:45-12:30 Monitoreringsudstyr – hvilke muligheder?
Kl. 12:30-13:30 Frokost
Kl. 13:30-16:00 Praktiske øvelser på bedøvede grise
Kl. 16:00-16:30 Opsamling og afslutning

Tid og sted:
Kurset er et 1-dagskursus og afholdes lørdag den 1. september 2012 på Odense Dyrehospital, Rugårdsvej 105, 5000 Odense C

 

Foredragsholder:
Carsten Grøndahl er kendt af langt de fleste danske dyrlæger som en meget kompetent og inspirerende underviser. Carstens viden om anæstesi og smertemodulering er ganske imponerende, og alligevel formår Carsten at gøre undervisningen særdeles praktisk relevant, så man altid føler, at man har noget, man kan tage med hjem og anvende i klinikken.

• 1986 Kandidat
• 1986-88 Ansat i privat praksis (Snertinge Dyrlægerne og derefter Nykøbing Falsters dyrehospital)
• 1988-92 PhD studie på Klinisk Institut Kirurgi KVL
• 1993 PhD kandidat i anæstesi med bifag i patofysiologi og farmakologi
• 1993-96 Adjunkt og derefter lektor på Klinisk Institut Kirurgi KVL
• 1996-99 Deltidsansættelse i Zoo og på Klinisk Institut KVL
• 2000- Fuldtidsansat i Zoo København og timelærer på Klinisk Institut KVL

Info:
Kurset foregår på dansk og henvender sig primært til klinikkens anæstesiteam (dyrlæger og veterinærsygeplejersker), der ønsker at opdatere sin viden inden for monitorering af patienter under anæstesi.

Deltagergebyr DKK 4.495,- ekskl. moms pr. person inkl. forplejning.
Deltagerantal er maks. 16 personer af hensyn til de mere praktiske dele af kurset og kurset oprettes kun ved min. 12 deltagere.

Framelding kan ske omkostningsfrit indtil 1 uge før kursusstart.
Ved framelding i ugen op til kurset betales 50% af kursusprisen og ved framelding dagen før betales det fulde kursusbeløb.

Deadline for tilmelding er den 20. august 2012.

 

Tilmelding:

*
*
*
*
*

Uddannelse

Caller