Anæstesi- og monitoreringskursus | www.kruuse.com

Find produkt

m

Anæstesi- og monitoreringskursus

I samarbejde med seniordyrlæge Helle Harding Poulsen har KRUUSE fornøjelsen af at invitere til et teoretisk kursus i anæstesi og monitorering.

Formål
Formålet er at gøre dig fortrolig med fordele og ulemper ved forskellige former for anæstesier: injektionsanæstesi, inhalationsanæstesi og total intravenøs anæstesi. Disse anæstesiformer eksemplificeres ved praksisrelevante protokoller og anvendelsen af forskellige anæstesisystemer inkl. brug af kunstig ventilation forklares.

Yderligere gennemgås anæstesimonitorering: Hvad monitorerer vi, og hvad fortæller monitoreringen os? De forskellige monitoreringsparametre gennemgås inkl. kendte fejlkilder, deres betydning i relation til patienten tydeliggøres og behandling af de hyppigste komplikationer.

Udbyttet af kurset vil være
- at kende fordele og ulemper ved forskellige anæstesiformer og dermed optimere anæstesiforløbet for den enkelte patient
- at vælge det bedst egnede anæstesisystem til den enkelte patient og vurdere evt. behov for kunstig ventilation
- at anvende og forstå anæstesimonitorering som et værktøj til optimering af anæstesiforløbet for den enkelte patient
- at have kendskab til de almindeligste fejlkilder i forb. med anæstesimonitorering
- at genkende og behandle de almindeligste anæstesikomplikationer

Deltagere
Kurset afholdes på dansk og henvender sig til smådyrspraktiserende dyrlæger og veterinærsygeplejersker.

Tid og sted
Kurset afholdes den 23. maj 2016 hos KRUUSE i Langeskov fra kl. 8:30 - 16:00

Program
Kl. 8:30 - 9:00 Kaffe og rundstykker
Kl. 9:00 - 9:10 Velkommen
Kl. 9:10 - 9:55 Introduktion: Anæstesirelateret mortalitet. Injektionsanæstesi – fordele og ulemper
Kl. 9:55 - 10:10 Pause
Kl. 10:10 - 11:10 Inhalationsanæstesi – hvilken præmedicinering, hvilken gas, spontan respiration eller kunstig ventilation? Fordele og ulemper.
Kl. 11:10 - 11:20 Pause
Kl. 11:20 - 12:00 Total intravenøs anæstesi – hvad er det og hvordan anvendes det bedst? Fordele og ulemper.
Kl. 12:00 - 12:45 Frokost
Kl. 12:45 - 13:30 Anæstesimonitorering: Ventilations- og cirkulationsparametre
Kl. 13:30 - 13:40 Pause
Kl. 13:40 – 14:30 Anæstesimonitorering: Oxygenerings- og anæstesidybdeparametre
Kl. 14:30 – 14:50 Pause
Kl. 14:50 – 15:50 Genkendelse og behandling af de almindeligste anæstesikomplikationer
Kl. 15:50 – 16:00 Afrunding

Foredragsholder

  Helle Harding Poulsen, Seniordyrlæge i anæstesi, Ph.D., Universitetshospitalet for Familiedyr, Inst. for Klinisk & Veterinær Husdyrvidenskab, Sund, Københavns Universitet

Jeg blev færdiguddannet som dyrlæge i 2000 fra KU (tidl. KVL), og allerede som studerende havde jeg interesse for anæstesi, idet mit speciale omhandlede total intravenøs anæstesi (TIVA) hos kat.  
I 2003 færdiggjorde jeg min Ph.D. med titlen "Propofol & fentanyl as total intravenous anaesthesia in dogs" fra Klinisk Institut, KVL. En del af min Ph.D. og min initielle anæstesitræning foregik på The Veterinary Teaching Hospital, Glasgow University Veterinary School.

Siden 2003 har jeg arbejdet 100% med smådyrsanæstesi som ansvarshavende anæstesiolog i Anæstesi Service på Universitetshospitalat for Familiedyr, KU.
Arbejdet inkluderer undervisning af dyrlægestuderende på flere årgange – såvel teoretisk som praktisk klinikundervisning samt planlægning af og ansvar for afdelingens patientrelaterede arbejde.

Jeg har en solid undervisningserfaring inden for smådyrsanæstesi og udover den daglige undervisning af dyrlægestuderende, har jeg stor erfaring med afholdelse af kurser for både dyrlæger og veterinærsygeplejersker – bl.a. er jeg kursusansvarlig fagveterinærsygeplejerskeuddannelsen i smådyrsanæstesi.
Mine hovedinteresser er TIVA og evaluering og behandling af akut kirurgisk smerte.

Info
Deltagergebyr pr. person DKK 1.595,- ekskl. moms inkl. forplejning.
Deltagerantal er maks. 30 personer, kurset oprettes kun ved min. 15 deltagere.
Framelding kan ske omkostningsfrit indtil 1 uge før kursusstart.

Ved framelding i ugen op til kurset betales 50% af kursusprisen, og ved framelding dagen før betales det fulde kursusbeløb.
Vær venligst opmærksom på, at vi optager video og tager billeder under vores kurser til evt. brug i vores markedsføring.

Sidste frist for tilmelding er den 9. maj 2016.
 

Tilmeld

*
*
*
*
*
Tilmeld nyhedsbrev

Uddannelse

Caller