Akut medicinsk beredskab | www.kruuse.com

Find produkt

Akut medicinsk beredskab

Følgende fremgangsmåde gælder ved behov for melding af et akut medicinsk problem uden for KRUUSEs åbningstid (i henhold til GDP-reglerne).

Ved akut opståede problemer med et medicinsk produkt, uden for KRUUSEs almindelige åbningstid, henviser vi til telefon 20 78 66 93.

Her vil der kunne orienteres om problemet, og det vurderes, om et akut tiltag er nødvendigt.

Ved indberetningen bedes følgende - om muligt - oplyst:
• Navn på lægemidlet, lægemiddelform, aktivt indholdsstof, styrke og pakningsstørrelse
• Batchnummer, antal pakninger der er omfattet, fremstillingsdato og udløbsdato
• Oplysninger om produktfejlen, herunder om produktfejlen har ført til bivirkninger
• Købssted for produktet