Lav din egen plasma til behandling af føl med et lavt IgG niveau. | www.kruuse.com

Find produkt

Lav din egen plasma til behandling af føl med et lavt IgG niveau.

Blodopsamlingsprocedure: 

1. 4 l blodopsamlingsposen tages ud af indpakningen

2. Fjern 12G kanylen og påsæt fx en 14G kanyle

3. Indstik kanylen i 0,5 l CPDA antikoagulantbeholderen

4. Tøm al CPDA over i 4 l blodopsamlingsposen. Dette giver det rette forhold mellem antikoagulans og blod

5. Herefter fjernes kanylen, og 12G kanylen påsættes igen

6. 12G kanylen indsættes i halsvenen

7. Opsamlingspose holdes under hjerteniveau samtidig med, at posen bevæges, så blod og antikoagulans blandes

8. Når posen er fuld, kan en blodtransfusion ske med det samme. Der skal altid benyttes et blodtransfusionssæt med filter ved indgivningen

9. Hvis man ønsker at lave sin egen plasma, aflukkes opsamlingsposen med en navleklemme, pean eller lignende

10. Posen ophænges, så de røde blodlegemer bundfældes i posen. Separering af de røde blodlegemer og plasma tager 1 – 2 timer

11. Der åbnes igen for posen, og de røde blodlegemer udledes

12. Herefter tages en 1 l  opbevaringspose. Denne pose har 2 indstiksporte, som kan placeres i blodopsamlingsposen med plasma

13. Plasma overføres til opbevaringsposen

14. Opbevaringsposerne kan nu opbevares i enten køleskab eller fryser

15. Ved indgivning af plasma skal der naturligvis også her anvendes et blodtransfusionssæt med filter


SNAP® Foal IgG test kit 10 stk. 
- Giver hurtigt og præcist svar, hvilket gør, at man kan opdage lavt niveau af IgG og sætte ind med livreddende behandling

- Der er højere incidens af infektioner hos føl med lavt indhold af IgG. Herved kan risikoindivider udpeges og forholdsregler træffes

- Lave niveauer af IgG kan føre til infektioner, artrit, lungeinflammation og enterit

- Op til 25 % af føllene kan have lav IgG-koncentration

- Føl har 24 timer til at absorbere immunglobulin fra colostrum. For sen test kan resultere i kostbar intravenøs behandling med immunglobuliner


Køb SNAP Foal her

facebook
Kampagner_hills_hund