KRUUSE Rehab 15cm [goniometer] 1st (279879) - Rehab tillbehör | www.kruuse.com

Sök

KRUUSE Rehab 15cm [goniometer] 1st

279879

Goniometer mätning går ut på att man mäter leders förmåga till flexion/extension. Mätning sker parvis och jämförs sedan mellan varandra.

KRUUSE Rehab 15cm [goniometer] 1st

279879
De eventuella skillnader som framkommer ger en inblick i hundens problem,samtidigt som det också lägger grunden för den behandling som skall sättas in.Mättekniken är uppföljningsbar mellan besöken, och säkrar att behandlingenverkligen leder till förbättring av funktionen hos djuret. Djurägaren kännersig delaktig vid mätningen, och förståelsen för vikten av att verkligen följabehandlingen ökar.

Alternativa produkter

 

Relaterade produkter

 
Uljud