3 olika tester till QuickVet® Analyzer | www.kruuse.com

Sök

3 olika tester till QuickVet® Analyzer


 
QuickVet® COAG PT/aPTT Combo test. Snabb och enkel klinisk test för analys av blödningsanomalier hos hundar och katter. Testresultatet har du på ca 15 minuter från blodprovstagning  (citratstabiliserat blod). Testresultatet ger en värdefull översikt över funktionaliteten hos patientens koagulationskaskad, såväl det interna (”intrinsic”) som det externa (”extrinsic”) systemet.
Se video för  koagulationen i testkassetten här >>
Köp QuickVet® COAG PT/aPTT Combo, 12 stk, här >>
Med QuickVet ® Equine fibrinogentest kan du på kort tid och på kliniken analysera akutfasproteinet Firbrinogen. Fibrinogen används som inflammationsmarkör hos hästar och förhöjda värden anger graden av systemisk inflammatorisk respons.
Köp QuickVet® Equine Fibrinogen, 12 stk, här >>
QuickVet ® / RapidVet ® Canine DEA 1,1 test är det första automatiserade blodtypningstestet hos hundar. Efter avslutad analys ger QuickVet Analyzer råd och vägledning omkring blodtransfusion i enlighet med testets analyssvar.
Köp QuickVet ® / RapidVet ® Canine DEA 1,1, 6, här >>