QuickVet® Analyzer - utvidgar dina diagnostiska möjligheter | www.kruuse.com

Sök

QuickVet

QuickVet® Analyzer - utvidgar dina diagnostiska möjligheter

QuickVet ® Analyzer består av ett litet instrument och tillhörande engångskasetter / tester.

QuickVet ® Analyzer registrerar automatiskt när en testkassett sätts in i maskinen och beroende på typ av test guidas användaren genom utförandet av testet via pekskärmen, steg för steg.
Den enda utbildning som krävs för att använda  instrumentet är att användaren följer den laminerade snabbguiden, "Quick-guide", för att få en överblick och att sedan följa anvisningarna på skärmen.
Den laminerade snabbguiden följer automatiskt med vid köpet av de olika testerna.Med en QuickVet® Analyzer får du:
• Snabbt och exakt utförande av analys
• Mycket enkelt och användarvänligt testutförande
• Lagring på upp till 1 000 testresultat
• Ett litet instrument i enkel design med en fin 7’’ pekskärm
• Möjlighet till överföring av testresultat till journalsystem
• Ett instrument för vilket du inte behöver spendera tid på kalibrering ...

Köp QuickVet® Analyzer här >>


3 olika tests till QuickVet® Analyzer
För närvarande finns det 3 olika tester till QuickVet® Analyzer.
Ett antal nya tester är under utveckling och introduceras efter grundlig utveckling och testning

Läs mer om de 3 olika testerna här >>

QuickVet systemet baseras på” lab-on-a-chip-teknik”. I testkasetten blandas provet medels ett kapillärdrivet flöde med testspecifika reagenser. Samtidigt analyserar instrumentet provets absorption nära det ultravioletta området. Kombinationen av mikroflödessystemsteknik och optisk detektering möjliggör en analys baserad på både turbidimetri, hemagglutination och viskositetsbestämmelse.