Reklamasjon | www.kruuse.com

Finn produkt

Reklamasjon

Reparasjon og service
For reparasjon eller service gjelder følgende retningslinjer:
Du må først gjøre en avtale med en KRUUSE medarbeider, når du vil sende en vare til reparasjon eller service. Vi kan kontaktes på tlf. 64 90 75 00.

Reparasjons- /serviceskjemaet må fylles ut og sendes inn sammen med varen. Skjemaet finner du her.

Varene sendes til:
Kruuse Norge AS
Dyrløkkeveien 19
1448 Drøbak
Att. RETURAVDELINGEN.