Hill's pdf'er | www.kruuse.com

Finn produkt

Hill's pdf'er

Hvis du vil laste ned de nyeste dokumentene som smaksgaranti, veil. utsalgspris eller ordreblokker er du ikke den eneste. Derfor har vi samlet alle sammen her:

Smaksgaranti og rekvisisjon Hill's:
Garanti skjema
Forklaring til utfylling av Hills reklamasjons skjema

Hill's kupong- og loyalitetsprogram

Prislister Hill's:
Prescription Diet forbrugerprisliste 
Ideal Balance forbrugerprisliste
Science Plan forbrugerprisliste
Vet Essentials forbrugerprisliste

Ordreblokke Hill's:
Prescription Diet Canine VET
Presciption Diet Feline VET
Vet Ess Canine/Feline VET
Science Plan Canine VET/PET 
Science Plan Feline VET/PET
Ideal Balance Canine/Feline VET/PET

Hylleforkanter:
PD Canine a/d - h/d
PD Canine i/d - n/d
PD Canine r/d - z/d

PD Feline a/d - j/d
PD Feline k/d - z/d

PD Metabolic/Derm defense

VE Canine/Feline

SP Canine Puppy/Adult
SP Canine Small & Medium Sensitive Stomach and Skin
SP Canine Youthful Vitality

SP Feline Kitten/Adult
SP Feline Youthful Vitality

IB Canine/Feline

Analyser:
Urinstein analyse - veiledning
Urinstein analyse - create a user at Minnesota Urolith Center

Transportskade:
For at behandling av din reklamasjon skal gå raskest mulig, trenger vi følgende informasjon:
Følgeseddelkopi
Varenavn og nummer(ring rundt gjeldende vare(r)
Signatur fra sjåfør/bekreftelse på vareskade 
For transportskade(synlig skade på ytteremballasje) skal det foreligge signatur/merknad fra kunde eller sjåfør om skadet gods. Mottaker kan skrive «skade» i signaturfeltet på sjåførens håndterminal.  
For pakkeskade/lagerskade(skade inni pall), vennligst presiser hvor på pallen det skadede gods ligger og send inn følgesseddelkopi  til Kruuse for rask behandling. 

Kampagner_Hills_HUND_NO